Jakob Storhufvud

Ur Jakob Storhufvud och det dubbla uppdraget, med Leif Skoog
Vid giljotinen, en målning av Johan Suneson

Vad tusan är det här? är en målning av Johan Suneson

Så nära friheten